• Chè Truồi Ấn Lĩnh
  • Công ty TNHH Ấn Lĩnh - Số 4 Hồng Chương, Phường An Đông - Thành Phố Huế
  • Phone : +84902824999
  • Hotline : +84902824999

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN

Nơi sản xuất

: Thôn Lương Điền Thượng, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế