09:10 - 16/07/2020

Khám phá hương vị chè Truồi, nét chấm phá đặc biệt...

Chè Truồi là một trong những đặc sản nổi tiếng của xứ Truồi cùng góp phần tạo nên thương hiệu “Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu” mà ở bất cứ...

15:25 - 13/07/2018

Chè sấy, hướng đi mới cho đặc sản xứ Truồi

TTH - Anh HVT ( xin lỗi tác giả bài báo vì đã sửa tên người - Ấn Lĩnh) (xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc) vẫn lầm lũi trong căn bếp. Đôi tay quen với...

15:24 - 13/07/2018

Chè Truồi Ấn Lĩnh- Nguyên liệu Truồi, hương vị Huế

Chè Truồi là một trong những đặc sản nổi tiếng của xứ Truồi cùng góp phần tạo nên thương hiệu “Xứ Truồi ngọt mít thơm dâu” mà ở bất cứ...